SPECJALIZUJEMY SIĘ W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

Od ponad 14 lat doradzamy jednostkom samorządowym i przedsiębiorstwom w doborze narzędzi finansowania (PHARE, SAPARD, fundusze strukturalne 2004-2006 oraz 2007-2013)

pomagając jednocześnie w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego od koncepcji po zamknięcie projektu. Do tej pory skutecznie obsłużyliśmy inwestycje no łączną kwotę 700 000 000 PLN. Naszą najlepszą rekomendacją jest grono usatysfakcjonowanych Klientów i najwyższy poziom świadczonych usług.

Analiza możliwości wsparcia rozwoju klienta i poszukiwanie finansowania w oparciu o fundusze UE

Naszym Klientom proponujemy wspólne stworzenie strategii ukierunkowanej na maksymalny udział funduszy w rozwoju firmy. Aby elastycznie reagować na zmieniające się realia inwestycji, oferujemy comiesięczną weryfikację założeń

Obsługa sektora
publicznego i NGO

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). Polska Cyfrowa to aż 2,2 mld euro, dedykowane sektorowi publicznemu i organizacjom pozarządowym. Głównym celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno- gospodarczego rozwoju kraju. Najważniejsze priorytety to szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne jak i stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Pomoc w zakresie patentowym

Wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki ma priorytetowe znacznie w latach 2014-2020. Klientom zainteresowanym implementacją działań B+R w swojej działalności, proponujemy pomoc w nawiązaniu współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo- badawczymi i naukowcami. Wspieramy podczas całego procesu związanego z uzyskaniem patentu, jak i w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń.

Proces badawczy

– wsparcie finansowe, merytoryczne i metodologiczne

Pozyskujemy finansowanie na inwestycje w przedmiocie innowacji i działań badawczo- rozwojowych. Celem działania jest zwiększenie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy konkurencyjności przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Realizowany projekt powinien zachęcić naukowców do tworzenia nowych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak i nakłaniać przedsiębiorców do wykorzystywania w praktyce tych rozwiązań.

Wdrożenie nowoczesnego produktu/usługi poprzez proces inwestycyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie głównym źródłem środków na inwestycje w innowacje w Polsce. „Od pomysłu do rynku”- na tej zasadzie wspierane będą projekty B+R przedsiębiorców oraz wspólne przedsięwzięcia nauki i biznesu. Fundusze będą więc wspierały wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Poczynając od pomysłu, poprzez realizację prac B+R, wdrożenie wyników, aż po ich internacjonalizację. Na najwyższy poziom wsparcia mogą liczyć przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, konsorcja, klastry i platformy technologiczne. Pomagamy naszym Klientom w kompleksowej realizacji inwestycji, od koncepcji po zamknięcie projektu.

Zapraszamy po
więcej informacji

 kontakt

ZAUFALI NAM

tf-cable-grey-alpha-1

POZOSTAŃMY

W KONTAKCIE

2018 copyrights by MGDF Sp. z o.o.
INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EFRR
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ