Program Operacyjny Polska Wschodnia- Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Kto może składać wnioski?

podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

usługi doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Nabór wniosków od 15.04.2016 do 20.05.2016

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami