Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego – Działanie 1.1 Badania i innowacje

Termin składania wniosków: od 31 marca do 1 czerwca 2016 r.

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa i partnerstwa przedsiębiorstw

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– typ I: Projekty B+R przedsiębiorstw,
– typ II:  Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami