Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego – Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP / Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Termin składania wniosków: 31 marca do 4 maja 2016 r.

Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP,
– II typ projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
– mikro i małe przedsiębiorstwo – 55% wydatków kwalifikowanych
– średnie przedsiębiorstwo – 45% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami