Regionalny Program Operacyjny dla województwa świętokrzyskiego – Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Termin składania wniosków: 29 marca do 31 maja 2016 r.

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
a) Badania przemysłowe:

– Mikro-, małe przedsiębiorstwa – 20%;
– Średnie przedsiębiorstwa – 25%;
– Duże przedsiębiorstwa – 35%
b) Eksperymentalne prace rozwojowe:
– Mikro-, małe przedsiębiorstwa – 40%;
– Średnie przedsiębiorstwa – 50%;
– Duże przedsiębiorstwa – 60%

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami