Regionalny Program Operacyjny dla województwa świętokrzyskiego – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Termin składania wniosków: 29 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
– dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. zł

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami