Regionalny Program Operacyjny dla województwa warmińsko- mazurskiego- Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  • usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku,
  • usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Dystrybucja środków w ramach niniejszego konkursu opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.

Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 102 997,15 złotych

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 maja 2016 r.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami