Jak działamy

1. Stworzenie koncepcji innowacyjnego produktu/usługi

Pomagamy naszym Klientom w kompleksowej realizacji inwestycji, od koncepcji, poprzez etap współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami, przeprowadzeniu procesu patentowego, po zamknięcie projektu. Kreowanie nowych koncepcji, identyfikacja potencjału i analiza możliwości do przeprowadzenia badań, to pierwszy krok w kierunku całego procesu badawczo- rozwojowego.

2. Wybór metodologii i realizacja prac B+R

Projekty badawczo- rozwojowe wymagają odpowiedniego zaplecza naukowego. Pomagamy w nawiązaniu współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo- badawczymi oraz naukowcami. Dobór optymalnego składu konsorcjum czy innowacyjnego zespołu składającego się z najlepszych partnerów do współpracy przy realizacji innowacyjnego pomysłu, to klucz do sukcesu.

3. Stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wykreowaną innowację

Znalezienie optymalnej formy procesu wdrażania innowacyjnej usługi na rynek- komercjalizacja wyników przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych.

4. Identyfikacja źródeł finansowania strategii rozwoju

Doradzamy naszym Klientom w doborze odpowiednich źródeł finansowania. Przeprowadzamy audyt możliwości przeprowadzenia inwestycji przy maksymalnym udziale środków z Unii Europejskiej.

5. Stworzenie aplikacji konkursowej wraz z niezbędnymi załącznikami

 • Przygotowanie wniosku o dotację wraz z dodatkową dokumentacją- studia wykonalności i biznes plany
 • Pomoc we współpracy z bankami, uczelniami, instytutami naukowymi
 • Wsparcie w procedurze patentowej
 • Skompletowanie pełnej dokumentacji konkursowej
 • Sporządzenie analizy finansowej planowanej inwestycji

6. Rozliczenie dotacji

To kluczowy etap w cały procesie pozyskiwania dotacji i składa się z następujących części:

 •  Przygotowywanie wniosków o płatności na każdym z etapów projektu
 •  Opracowywanie ewentualnych popraw narzuconych przez Instytucje Pośredniczącą
 •  Wsparcie przy kontroli
 •  Stały kontakt z Instytucją Pośredniczącą

7. Wsparcie działań eksportowych innowacyjnych produktów/usług

Przy kooperacji firmy INTODATA:

 • Wprowadzamy firmy na polski rynek
 • Firmom które planują rozwinąć swoją działalność za granicą, oferujemy kompleksową pomoc związaną z rozpoczęciem działalności na nowym rynku
 • Outsourcing procesów biznesowych do INTODATY

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami