Nasza oferta

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla celów inwestycyjnych. Od ponad 14 lat doradzamy jednostkom samorządowym i przedsiębiorstwom w doborze narzędzi finansowania (PHARE, SAPARD, fundusze strukturalne 2004-2006 oraz 2007-2013) pomagając jednocześnie w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego od koncepcji po zamknięcie projektu. Do tej pory skutecznie obsłużyliśmy inwestycje na łączną kwotę 700 000 000 PLN. Naszą najlepszą rekomendacją jest grono usatysfakcjonowanych Klientów i najwyższy poziom świadczonych usług.

 • Analiza możliwości wsparcia rozwoju klienta i poszukiwanie finansowania w oparciu o fundusze UE


  Naszym Klientom proponujemy wspólne stworzenie strategii ukierunkowanej na maksymalny udział funduszy w rozwoju firmy. Aby elastycznie reagować na zmieniające się realia inwestycji, oferujemy comiesięczną weryfikację założeń. ...

  Naszym Klientom proponujemy wspólne stworzenie strategii ukierunkowanej na maksymalny udział funduszy w rozwoju firmy. Aby elastycznie reagować na zmieniające się realia inwestycji, oferujemy comiesięczną weryfikację założeń.

  Perspektywa 2014-2020 to aż 82,5 mld euro dla Polski. W następnych budżetach unijnych nie są spodziewane już tak znaczne środki, dlatego to dobry moment na rozważenie zaangażowania środków z UE w planowanych inwestycjach i na skonsultowanie swoich pomysłów z fachowymi doradcami.

   

  Nowa Perspektywa, to szansa na rozwój w zakresie:

  – Innowacji

  – Przedsiębiorczości

  – Rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych

  – Badań i rozwoju

  – Zielonej energii

  – Transportu przyjaznemu środowisku

  – Kompetencji cyfrowych społeczeństwa

  – Włączenia społecznego

 • Obsługa sektora publicznego i NGO


  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 jest nowym programem krajowym (w ...

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). Polska Cyfrowa to aż 2,2 mld euro, dedykowane sektorowi publicznemu i organizacjom pozarządowym. Głównym celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno- gospodarczego rozwoju kraju. Najważniejsze priorytety to szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne jak i stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

   

  Sektor publiczny to:

  – Wszystkie szczeble samorządu terytorialnego

  – Instytucje kultury dla których organem założycielskim jest ST

  – Szkoły i uczelnie wyższe

  – Służba zdrowia

   

  Sektor NGO to przede wszystkim:

  – Stowarzyszenia

  – Fundacje

  – Kościoły i związki wyznaniowe

  – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

  – Instytucje szkoleniowe i doradcze

  – Instytucje rynku pracy

 • Proces badawczy – wsparcie finansowe, merytoryczne i metodologiczne


  Pozyskujemy finansowanie na inwestycje w przedmiocie innowacji i działań badawczo- rozwojowych. Celem działania jest zwiększenie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy konkurencyjności przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Realizowany projekt powinien zachęcić naukowców do tworzenia nowych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak i nakłaniać przedsiębiorców do wykorzystywania w praktyce tych rozwiązań.

 • Wdrożenie nowoczesnego produktu/usługi poprzez proces inwestycyjny


  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie głównym źródłem środków na inwestycje w innowacje w Polsce. „Od pomysłu do rynku”- na tej zasadzie wspierane bę...

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie głównym źródłem środków na inwestycje w innowacje w Polsce. „Od pomysłu do rynku”- na tej zasadzie wspierane będą projekty B+R przedsiębiorców oraz wspólne przedsięwzięcia nauki i biznesu. Fundusze będą więc wspierały wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Poczynając od pomysłu, poprzez realizację prac B+R, wdrożenie wyników, aż po ich internacjonalizację. Na najwyższy poziom wsparcia mogą liczyć przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, konsorcja, klastry i platformy technologiczne. Pomagamy naszym Klientom w kompleksowej realizacji inwestycji, od koncepcji po zamknięcie projektu.

 • Pomoc w zakresie patentowym


  Wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki ma priorytetowe znaczni...

  Wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki ma priorytetowe znacznie w latach 2014-2020. Klientom zainteresowanym implementacją działań B+R w swojej działalności, proponujemy pomoc w nawiązaniu współpracy z odpowiednimi jednostkami naukowo- badawczymi i naukowcami. Wspieramy podczas całego procesu związanego z uzyskaniem patentu, jak i w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń.

 • Wprowadzenie na rynek
  przy kooperacji INTODATA.


  Więcej informacji na www.intodata.pl

Aby uzyskać więcej informacji Skontaktuj się z nami