Own projects funded by the UE

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie MGDF Sp. z o.o.

MGDF Sp. z o.o.

Wartość projektu: 495 448,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 372 211,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2014- 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

————-

 

Tytuł projektu: Budowa przez MGDF Sp. z o.o. systemu zarządzania informacją w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem innowacyjnego algorytmu samouczącego i sieci semantycznych

MGDF Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 017 165,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 698 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2013- 30.06.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

————-

 

Tytuł projektu: Wzrost bezpieczeństwa i jakości usług przedsiębiorstw branży turystycznej w regionie poprzez wzrost kwalifikacji ich pracowników

MGDF Bartłomiej Muzykiewicz

Wartość projektu: 533 110,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 455 160,00

Okres realizacji projektu: 01.01.2011- 31.12.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

————-

 

Tytuł projektu: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Motorola Polska Electronics Sp. z o.o.

Motorola Polska Electronics Sp. z o.o., MGDF Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 960 113,25 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 176 068,00

Okres realizacji projektu: 01.01.2010- 31.12.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

————-

 

Tytuł projektu: Zintegrowany System Informacji Publicznej i Zarządzania

WASKO S.A., MGDF Bartłomiej Muzykiewicz, Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 760 117,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 5 580 117,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2009- 30.09.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

————-

 Requests for proposal