Ogólne

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych. Poniższe postanowienia informują o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej strony internetowej (stron internetowych). Jeśli poprzez linki na naszych stronach internetowych zostali Państwo przekierowani na inne strony, prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania z Państwa danymi.

 

Ciasteczka

Czym są pliki cookie?


Pliki cookies to dane typu pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z zawartości tego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.


Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies


Niniejszy Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych Użytkowników. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych, do poprawy użyteczności strony internetowej oraz do generowania statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam poprawę ich struktury i zawartości.

Pliki cookies są zapisywane w Serwisie:

w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator danych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
w celu prezentowania w Serwisie treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznej strony internetowej: www.youtube.com [administrator danych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA].


Zgoda na stosowanie plików cookies

Użytkownik może wyrazić swoją zgodę (lub jej brak) na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Instrukcja dotycząca zmiany ustawień dotyczących plików cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „GDPR”), chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

MGDF Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-526  ul. Czyżówka 16/215  jest administratorem danych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

Art. 6 (1) (a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Art. 6 (1) (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

Art. 6 (1) (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Takie wycofanie nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli warunkiem przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.